Diverse Nederlandse gemeenten maken al gebruik van de BDH Keuzehulp wijken en buurten. Een dashboard, maar dan met veel extra’s. De Keuzehulp wijken en buurten biedt een kaart en overzicht van de gemeente en focust zich op het kunnen maken van (uitgebreide) selecties, die met andere dashboards niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld aandeel corporatiewoningen, leeftijd of specifiek energielabel van de woningen in een wijk. Op basis van zo’n selectie kun je zelfs een straat of cluster van vergelijkbare woningen selecteren én de adresgegevens van deze woningen exporteren. Bovendien kun je specifieke gemeentedata toevoegen. Ook is de keuzehulp inzetbaar bij het bepalen van buurten waar je aan de slag gaat.

Maak eenvoudig analyses bestaande woningen

Hou voortgang bij van verduurzamingsacties (met visualisaties)

Krijg inzicht in werkelijk energieverbruik wijken en buurten

In te zetten voor selecteren woningen verduurzamingsacties

De Keuzehulp in het kort

Selecties maken

Een voorbeeld van een selectie die door veel gemeenten wordt gebruikt, is de combinatie van koopwoningen, de leeftijd én het specifieke energielabel van woningen in een wijk. Op basis van zo’n selectie kun je zelfs een straat of cluster van vergelijkbare woningen selecteren én de adresgegevens van deze woningen exporteren in Excel. Zo kun je bewoners eenvoudig aanschrijven en uitnodigen voor een bewonersavond, eventueel met specifiek en aansluitend thema. Hiermee bespaar je veel tijd.

Bepalen besparing en CO2-reductie

Een andere optie in de Keuzehulp is de gebieden selecteren waar juist extra ondersteuning vanuit de gemeente gewenst is. Bijvoorbeeld door te selecteren op het aardgasverbruik in een wijk en dat te vergelijken met de voorgaande jaren. Zo weet je welke wijken achterblijven in verduurzaming. Ook kun je op deze manier het effect zien van eerdere acties in een wijk of buurt. Je kunt bovendien voor het geselecteerde gebied aangeven wat de gemiddelde investeringsruimte is voor de installatie van een hybride of all-electric warmtepomp, gebaseerd op de energierekening met zelf instelbare energieprijzen. Ook de hierbij gepaard gaande CO2-reductie is inzichtelijk te maken.

Energieverbruik over de jaren heen

Een andere handige optie van de Keuzehulp is dat je het inzicht krijgt in het energieverbruik van een wijk over de jaren heen. En dat je de wijk kunt vergelijken met andere wijken (zie grafiek).  Op de y-as (aan de linkerkant) staat het gemiddelde gasverbruik van een wijk in m3. Op de x-as (aan de onderkant) staat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per wijk in kWh. De locatie van de wijk/het bolletje maakt inzichtelijk wat het gemiddelde verbruik is van een wijk en hoe dit zich ten opzichte van andere wijken verhoudt. De ‘beweging’ van een bolletje laat het verschil in gas- en elektriciteitsverbruik zien tussen 2 jaren. Zo weet je meteen wat een genomen verduurzamingsactie heeft opgeleverd.

De Keuzehulp wijken en buurten helpt je bij:

  • Uitvoering van Transitievisie Warmte (TVW), Wijkuitvoeringsplannen (WUP) en Nationaal Isolatie Programma (NIP)
  • Inzicht krijgen in (historisch) energieverbruik wijken en buurten en de veranderingen erin
  • Nemen van gedegen en onderbouwde beslissingen
  • Maken van selecties/clusters woningen, inclusief adressenlijsten
  • Combineren van selectiecriteria
  • Bepalen van buurten waar je aan de slag gaat
  • Visualisatie van data
  • Monitoring van impact genomen maatregelen 
  • Inzicht verkrijgen in de energierekening en CO2-reductie voor verschillende installatietypen


Meer weten? Neem contact met ons op

Peter Wagener
06 51 335 966 | peter.wagener@energiezuinigthuis.nl

Of download de productsheet