Privacyverklaring

Energie Zuinig Thuis neemt je privacy en gegevens zeer serieus, hieronder een korte uitleg over hoe Energie Zuinig Thuis met jouw gegevens omgaat, waarom we de gegevens opslaan en je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens.

Wat is Energie Zuinig Thuis?

Energie Zuinig Thuis is opgezet om inzicht te krijgen in je energieverbruik en welke verduurzamingsopties geschikt zijn voor jouw woning. Dat alles via de door jou aangeleverde gegevens en data uit je slimme meter. Via de website is geen toegang mogelijk tot de gegevens. Wel ontvang je 2 weken na succesvolle aanmelding een Thuisscan. Alle persoonsgegevens die verzameld worden, worden gescheiden van meetdata opgeslagen op een server in de Europese Unie.

Energie Zuinig Thuis heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze functionaris bereiken via  info@energiezuinigthuis.nl.

Welke gegevens verzamelt Energie Zuinig Thuis over jou?

Bij het bezoeken van Energie Zuinig Thuis worden enkele cookies geplaatst, voor zover je browser deze niet blokkeert. Dit zijn technische cookies om de website te kunnen laten werken en enkele cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en op basis daarvan te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon.

We verzamelen geen gegevens voor commerciële doeleinden.

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft via het aanmeldformulier. Bijvoorbeeld wanneer je de Thuisscan cadeau krijgt of korting op de aanschaf van de Thuisscan krijgt van een organisatie of gemeente. 

 Als je je aanmeldt voor Energie Zuinig Thuis, verzamelen wij via het aanmeldformulier verschillende persoonsgegevens. Bij aanmelding geef je daarnaast toestemming om vanaf het moment van aanmelding tot afmelding jouw slimme energiemeter uit te lezen, plus de maandstanden van de laatste 13 maanden, de dagstanden van de laatste 40 dagen en de kwartierstanden van de laatste 10 dagen. Deze meetgegevens worden niet via Energie Zuinig Thuis verzameld, maar direct door onze servers opgehaald bij je netbeheerder. Zodra je je afmeldt voor Energie Zuinig Thuis, wordt het ophalen van de slimme meter data binnen 2 dagen stopgezet.

Je mag geen toestemming geven voor het uitlezen van de slimme meter vóór het moment dat je bewoner bent geworden, aangezien de date uit de slimme meter persoonlijke gegevens betreft en deze niet zonder toestemming gedeeld mogen worden. Ook ben je verplicht bij verhuizing de slimme meter uitlezing voor de overdracht op te zeggen.

Hieronder vind je een overzicht met de persoonsgegevens die wij verzamelen, Energie Zuinig Thuis probeert alleen de echt nodige gegevens te verzamelen. Mocht je vragen hebben over deze gegevens, neem dan contact op met Energie Zuinig Thuis.

Gegevens & gebruiksdoel

Naam, adres, e-mail
Bij aanmelding voor het monitoringsproject. Het opslaan van deze gegevens is verplicht om je toestemming voor het uitlezen van de slimme meter altijd te kunnen controleren. Ook gebruiken we deze informatie om je de persoonlijke rapportages te kunnen sturen. Verder kunnen we je via deze weg benaderen voor eventuele feedback op onze bevindingen, als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

EAN-code slimme meter, metercode 
De EAN-code en de metercode vormen samen het ‘digitale adres’ van jouw slimme meter. Deze codes moeten worden opgeslagen om je slimme meter te kunnen uitlezen.

Gegevens over je woning en installatie   
Bij aanmelding voor het monitoringsproject vragen we je enkele gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om de data die we uit de slimme meter verzamelen te kunnen relateren aan de eigenschappen van de woning en de installatie.

Om persoonlijke adviezen te kunnen geven slaat Energie Zuinig Thuis de slimme meter- en gebruiksdata op en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze data. Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming.

Hoe verkrijgt Energie Zuinig Thuis jouw gegevens?

Energie Zuinig Thuis slaat enkel gegevens van je op indien je je registreert voor deelname aan Energie Zuinig Thuis.

Wat zijn je rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Energie Zuinig Thuis over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in je (persoons)gegevens, kun je een verzoek hiertoe doen bij Energie Zuinig Thuis. Je kunt verzoeken dat Energie Zuinig Thuis je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Toestemming intrekken

Je kunt op ieder moment je deelname aan Energie Zuinig Thuis stopzetten. Je persoonsgegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd, ook stoppen we met het uitlezen van de slimme meter (binnen 2 dagen).

Reactie door Energie Zuinig Thuis

Een verzoek kan verstuurd worden naar  info@energiezuinigthuis.nl. Energie Zuinig Thuis zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Energie Zuinig Thuis een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Energie Zuinig Thuis je verzoek afwijst, geven wij in ons antwoord aan waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Uiteraard informeren wij je als we de privacyverklaring aanpassen. 

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Energie Zuinig Thuis jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar  info@energiezuinigthuis.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Energie Zuinig Thuis je gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar bovenstaand adres. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Algemene voorwaarden

Energie Zuinig Thuis heeft het platform met een zo’n groot mogelijke zorg samengesteld, maar kan de juistheid van de geleverde informatie/adviezen niet garanderen. Energie Zuinig Thuis is daarbij bijvoorbeeld afhankelijk van de door jou geleverde informatie en de slimme meter data.

Je garandeert dat alle verstrekte gegevens juist en actueel zijn en dat de verkregen informatie alleen voor eigen gebruik is.

Door je aan te melden, stem je ermee in dat Energie Zuinig Thuis (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie gebruikt om de monitoring verder te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Je geeft toestemming Energie Zuinig Thuis de (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke adviezen te geven. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming.

Energie Zuinig Thuis verstrekt pas informatie aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Energie Zuinig Thuis kan niet garanderen dat de slimme meter data volledig, juist, geschikt en/of actueel is. Ook kunnen we op elk moment, zonder enige melding stoppen met de uitlezing van de slimme meter.

Energie Zuinig Thuis is niet verantwoordelijk voor fouten in het EAN-codeboek en de database van de netbeheerders. 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Energie Zuinig Thuis zijn uitsluitend van Energie Zuinig Thuis.

Het is niet toegestaan om de geleverde rapportages/adviezen of enige inhoud ervan aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke manier dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Uitsluiting

Energie Zuinig Thuis kan op elk moment een account (tijdelijk) blokkeren of volledig opheffen. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot worden veroorzaakt door het niet naleven van de voorwaarden, het inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten (van derden) of als je in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Zutphen.