Wat is het effect van een genomen duurzaamheids- of energiebesparingsmaatregel? De Thuisscan Prestatiecheck van Energie Zuinig Thuis geeft antwoord op deze vraag. Deze Prestatiecheck wordt tegelijk met het nemen van een verduurzamingsmaatregel uitgevoerd op dezelfde wijze als de Thuisscan. De bewoner vult een online vragenlijst in en op basis van het huidige verbruik in vergelijking met het historisch verbruik kan bepaald worden wat het effect is van isoleren of het plaatsen van een warmtepomp. Je krijgt geaggregeerd inzicht in hoeverre het energieverbruik daalt met een bepaalde maatregel in een bepaald type woning. Deze informatie kun je in de toekomst gebruiken bij het maken van beleidsplannen.

Voordelen Prestatiecheck

  • Geaggregeerd inzicht in het effect en/of prestaties van genomen duurzaamheidsmaatregelen
  • Prestatie van een warmtepomp
  • Referentieberekeningen
  • Inzicht waar zonnepanelen liggen en met welk vermogen


Meer weten? Neem contact met ons op

Peter Wagener
06 51 335 966 | peter.wagener@energiezuinigthuis.nl

Of download de productsheet